• Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen møter i dag Agderbenken på Stortinget, og tilstede på møtet var blant annet Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Peter Gitmark (H) og Dagrun Eriksen (KrF) FOTO: Christian Storjord

Legger felles NTP-strategi

Agderbenken og Vegaksjonen for Sørlandet sitter nå på Stortinget og meisler ut en felles strategi for å få gjennomslag for de store veiprosjektene i landsdelen i kommende Nasjonal transportplan (NTP).