• Styremøte SSHF august002.jpg FOTO: Steinar Vindsland

Kan kutte ventelister med privat hjelp

Den nye regjeringens forslag om økt bruk av private vil kunne kutte i ventelister ved Sørlandet sykehus.