• TO AV TRE: De tre brødrene er i dag 32, 31 og 26 år gamle. Her er de to eldste fotografert hjemme som små. De mener barnevernet grep altfor seint inn for å hindre den grove omsorgssvikten de ble utsatt for. Alle har i dag store problemer, noe de knytter til barndommen.

14 bekymringsmeldinger måtte til før barnevernet grep inn

Skolen, helsestasjonen og naboer ble ikke hørt da de varslet om barna som levde under rus og elendige forhold. Nå går brødrene til sak mot Kristiansand kommune.