• KREVER PARKERING: Disse butikkeierne vil ha parkering på torvet i bakgrunnen og fjerne gågate-skiltet. Scenen til venstre bak vil de rive. Fra venstre: Åse Eikeland fra Vennesla Blomsterforretning, Tove Lundevold fra Tid&Syn, Øyvind Skaiaa fra MX-Sport og leder i Næringsforeningen Kjøp i Vennesla, bokhandler John Terje Ruenes. FOTO: odd inge uleberg

Butikkeiere krever at torvet åpnes for biler

Sentrale butikkeiere krever mindre gågate og mer parkering.