• USIKKER FREMTID: Arnt Joakim Sommerseth har vært knyttet til dagtilbudet "Inn på tunet" på Rugland i åtte år. Kirsa Frandsen Holte er eier av gården, og sier gården og arbeidet der har ført til at flere har kommet seg videre i livet. FOTO: Hanne Christine Bor

"Inn på tunet" reddet

Flertallet i Mandal bystyret bestemte torsdag kveld å redde tilbudet "Inn på tunet".