• VIL SKYVE MAKT: Kåre Glomsaker (Frp) vil ta makten fra kommunene, og plassere den hos Statens vegvesen når det gjelder europaveiutbygging. Han mener kommunenes uenigheter om trasévalg forsinker E 39-arbeidet. Her ved veien mellom Fardal og Osestad i Lindesnes som åpnet i høst. FOTO: Hanne Christine Borø

- La veivesenet ta veivalg

Kåre Glomsaker (Frp) vil ha slutt på at kommunene bremser veiplanleggingen, og vil at Statens vegvesen skal bestemme hvor ny E 39 skal gå.