• STRIDENS KJERNE: Starthallen kan på sikt bli revet til fordel for nye boliger og næringslokaler. Derfor har kommunen bygd ny gymsal, flyttet ut og stanset utbetalingene, noe huseier misliker sterkt. FOTO: Torstein en

Krangler om Starthallen

Kristiansand kommune har akkurat flyttet ut av Starthallen, men huseier og Vennesla-investor Tore Gustav Drivenes hevder leieavtalen løper til 2017.