• Trafikkmønster: Eivind Mauland, enhetsleder plan- og utbygging Vennesla, ønsker at politikerne skal starte planlegging. FOTO: odd inge

Kollektivsenter med p-hus på Graslia

Kjør i barnehagen, parkér på Graslia og ta buss eller tog til jobb i Kristiansand. Det er utbyggingssjef Eivind Mauland i Vennesla kommunes håp for fremtidens trafikkmønster i Vennesla.