• POSITIV: Faghelsearbeider Inga Johansdottir ved Birkenes sykehjem sluttet å røyke for fire år siden. Hun synes det er positivt at det kan bli forbudt å bruke snus og røyk i arbeidstiden på sykehjemmet. FOTO: Erlend Olsbu

Forbud mot å røyke i arbeidstiden

Høy forekomst av kreft og kols gjør at kommuneoverlegen vil gjøre Birkenes til en tobakksfri kommune. De ansatte ved sykehjemmet er positive.