• KRITISK: Bjørn Øyvind Fjeld mener at en eventuell tillit til en overgriper kun kan gjenopprettes ved at offeret selv er klar til å tilgi, og at overgriperen da i så fall bare kan vurderes å slippe tilbake i en stilling der man er sikre på at nye overgrep ikke vil forekomme.

- Ingen klok avgjørelse

Bjørn Øyvind Fjeld, førstelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole, mener det er lite klokt å slippe en sexovergriper tilbake i samme jobb – og at det er uvanlig også i kristen sammenheng.