• KOSTBART TILBUD: Kommunene kan ikke pålegge noen å betale avgift for å bruke turløyper, men i Bykle henstiller man nå hyttefolket til å være med i et spleiselag. Bildet ble tatt i vinterferien. FOTO: Jon Anders Møllen

Ber hyttefolket om 1,6 million i løypestøtte

Onsdag samles 52 velforeninger i Bykle til påskemøte på Hovden for å høre ordføreren orientere om eiendomsskatt og løypeavgift.