• KUN VESTOVER: På toppen av Fidjebakken er det kun bygget kollektivfelt på E 39 vestover mot Søgne. Inn mot Kristianand er det til sammen bygget 300 meter fra bensinstasjonen. Støyskjermen til høyre i bildet er blant annet bygget av hensyn til en salamanderdam . FOTO: Frode Lindblom

- For korte kollektivfelt

Det har kostet 53 millioner å bygge 1650 meter kollektivfelt mellom Kristiansand og Søgne. Ordførerne tror ikke køveien blir mer fremkommelig.