• GÅ INN I AVTALEN: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordrer Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune til å gjennomgå avtalen om belønningsmidler, og selv finne en løsning. FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Vi holder vår del av avtalen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har fulgt utviklingen rundt innføring av rushtidsavgift i Kristiansands-regionen, og lover å utbetale 60 millioner kroner hvis kommunen innen 1. juni fatter vedtak om en slik avgift.