• GAUPEMYR: Tildekkingsarbeidene er i full gang på Gaupemyr og skal være avsluttet 15. august. Ordfører Arne Thomassen sier det er vegvesenets ansvar å rense avløpsvannet ned mot Kaldvellfjorden. FOTO: Jostein Blokhus

Uenige om ansvar for Kaldvell-forurensning

Kaldvellfjorden i Lillesand er sterkt forurenset av aluminium og tungmetaller etter E 18-utbyggingen. Statens vegvesen og Lillesand krangler om ansvaret.