• Fylkesmann Stein A. Ytterdahl i Aust- og Vest-Agder anbefaler at antall kommuner i fylkene reduseres fra 30 til 22 nå, og ser fem kommuner som det ideelle. Her fotografert på møtet på Fevik 2. september. FOTO: Kjartan Bjelland

- Kommunereformen må fortsette

— Jeg er fortsatt sterk i troen på at reformprosessen må fortsette, og at det er et langsiktig mål å se for seg fem kommuner i Agderfylkene.