• Sommeren 2012 saget en hyttenabo ned 14 trær på eiendommen til Elkems bedriftshytte (avbildet) i Hummerviga i Søgne. Nå skal Høyesterett avgjøre hvor mye naboen må betale i erstatning. FOTO: Lars Hoen

Hvor mye koster det å hugge ned naboens trær?

Hytteeieren som saget ned 14 trær på naboens tomt mener erstatningssummen på 600.000 er for høy. Nå skal Høyesterett avgjøre striden.