• Et tog fra NSB ble først stående etter å ha kjørt i et tre før Marnardal stasjon. Passasjerene ble hentet av buss, men hindret av et nytt tre på veien. FOTO: Tarald Reinholt Aas

Tog kjørte i tre, passasjerene ble hentet av buss, og så skjer dette...

Etter å ha stått stille i to og en halv time ble togpassasjerene hentet med buss. Men gleden ble kortvarig.