• Farsundsmannen Kjell Rune Nakkestad (til venstre) og kristiansanderen John Amund Lund står i spissen for selskapene som vil bygge over 200 vindmøller i Åseral, Evje og Bygland. FOTO: Kjetil Nygaard

De vil bygge vindmøller for ti milliarder

Vindkraft-utbyggerne møter mye motstand. Selv mener de vindmøllene er essensielle for å bygge et nullutslippssamfunn.