Foreldrene til elever på toppidrett Vg2 er bekymret for hvordan Akademiet på Sør Arena driver skole. Fra venstre Vidar Espeland, Siren Aadnøy, Truls Andreassen og Mona Emanuelsen. Foreldrene til elever på toppidrett Vg2 er bekymret for hvordan Akademiet på Sør Arena driver skole. Fra venstre Vidar Espeland, Siren Aadnøy, Truls Andreassen og Mona Emanuelsen. Foto: Vegard Damsgaard

Foreldre gir privatskole strykkarakter