• Her er noen av de tomme kommunale boligene som ligger på Strai i Kristiansand, og ikke passer til de behovene søkere har. FOTO: Bjelland, Kjartan

44 venter på kommunal bolig, 100 står ledige

Reglene for tildeling av kommunale boliger kan bli endret.