• Rådhuset blir fellesarena for Kristiansand, Søgne og Songdalen når den nye kommunen blir en realitet 1. januar 2020. Da skal også kunsten inne i bygget bli ny. FOTO: Tone Sandberg

Nye Kristiansand: 500.000 til ny kunst i det gamle rådhuset

Bilder av byens gamle maktutøvere plukkes ned fra rådhusveggene når Kristiansand, Søgne og Songdalen slår seg sammen. Nå skal det dukes for splitter ny kunst.