Det er varmt i vannet, og badesesongen er for lengst i gang. Men kvalitetsmålingen av badevannet må badenymfer klare seg uten. Det er varmt i vannet, og badesesongen er for lengst i gang. Men kvalitetsmålingen av badevannet må badenymfer klare seg uten. Foto: Bjelland, Kjartan

«Risikosport» å hoppe i vannet