• Det er varmt i vannet, og badesesongen er for lengst i gang. Men kvalitetsmålingen av badevannet må badenymfer klare seg uten. FOTO: Bjelland, Kjartan

«Risikosport» å hoppe i vannet

I over 10 år har Kristiansand kommune foretatt målinger av badevannskvaliteten. Men i år må folk belage seg på å stupe uti på egen risiko.