• I påsken åpner Helge Dyrholm to fotoutstillinger i Danmark. Den ene i ett av husene på bildet, i Gammel Estrup, der en av hans forfedre var gartner for om lag 200 år siden. FOTO: Hollerud, Lars

I tipptipptippoldefars fotspor

Esben Andersen Bache anla i sin tid en vakker park i Danmark. Om lag 200 år senere åpner hans tipptipptippoldebarn Helge Dyrholm en fotoutstilling i herregårdsmuseet ved parken, med motiver fra området.