• Sokneprest i Birkenes, Gunvor Hofseth, har selv et konservativt syn på vigsel av homofile, men er skeptisk til at Frimodig Kirke nå etableres som en permanent gruppe for konservative. Bildet er tatt i forbindelse med at Hofseth var en av 256 prester som våren 2016 utfordret kirkens ledelse i vigselsaken. FOTO: Kjartan Bjelland

Kirkens konservative starter egen organisasjon

Mandag stiftes «Frimodig Kirke» som en motreaksjon på kirkens ja til homofil vigsel. - Jeg er redd for hva slik gruppedannelse gjør med kirken vår, sier sokneprest Gunvor Hofseth, selv konservativ i ekteskapsspørsmålet.