KRISTIANSAND: Etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia var det en periode uvisst om studentene på Utviklingsstudiet på HiA kunne gjennomføre sitt planlagte studieopphold på Sri Lanka. Nå er det bestemt at de første reiser 14. januar.Når HiA-studentene kommer tilbake i dag etter juleferie, markerer HiA flodbølgekatastrofen i Sørst-Asia på alle studiestedene. Markeringen skjer i form av tente lys og en kort minnetekst nær resepsjonsområdene ved hovedinngangene.HiA-ledelsen skal diskutere hva slags bistand skolen skal yte overfor Ruhuma University på Sri Lanka, som HiA har samarbeidsavtale med. Deler av infrastrukturen på universitetet er rammet av flodbølgen, og studenter er omkommet.Ingen av HiAs kvotestudenter fra Indonesia og Sri Lanka eller deres nærmeste pårørende har vært direkte berørt av katastrofen. Men disse studentene er svært følelsesmessig berørt av den, og har fått tillatelse til å arrangere en bøsseinnsamling med Røde Kors-bøsser i vrimlehallen og i kantina på Gimlemoen i dag.