- Kommunene må bli bedre til å kartlegge kvinnevold