— Tallet på feil har vært konstant noen dager. Vi klarer å rette en god del feil etterhvert, men når folk kommer tilbake fra ferie oppdages det stadig nye feil i telefonforbindelsen, opplyser fungerende informasjonssjef Lars Hauge i Telenor.Feilmeldingstallet for Aust-Agder er cirka 400 og i Vest-Agder 150.- Det er dessverre en del ventetid på feilmeldingstelefonen, selv om vi har økt bemanningen. Samtidig er ferien for montører utsatt for at vi skal kunne klare å rette feilene. Det er gjort mange omdisponeringer for å kunne rette opp feilene så fort som mulig etter skadene fra tordenværet, sier Hauge.