Åseral: Minnesmerket på Snøhei i Åseral ble avduket av Kåre Reiersdal (75) som var med på å finne vraket 15 år gammel. Broren Odd Reiersdal stod på trappa hjemme på gården 21. desember 1944 og hørte duren av et fly som rusa opp før det brått ble stille. Da brødrene Odd, Kåre og Grunde reiste inn på heia 2. januar for å hente høy, oppdaget de stedet flyet hadde styrtet.Brødrene tok kontakt med milorg i Storehei og ble bedt om å hogge opp flyet og gravlegge mannskapet på sju. Med øks og snekkersag brukte seks mann seks uker på å hogge opp flyet og gjemme delene. Flyet var av typen Lancaster fra 97. skvadron og deltok på tokt for å bombe et oljelager i Polen. Tyskerne oppdaget aldri flyet. Straks krigen sluttet ble de omkomne flyttet til kirkegården ved Åseral kirke.Ordfører Jørgen Åsland holdt minnetalen. Minnetavlen inneholdt navnene til de drepte. Turen tok fire timer. Inn gikk det rett opp i heia. Nedturen var forbi juv på 30 meter.