MANDAL: Hele oppkjøringen på motorsykkel kan bli flyttet fra Mandal til Kristiansand. Grunnen er at det i Mandal ikke finnes noen steder der MC-elever kan vise sine ferdigheter i å bremse. — De nødvendige fasilitetene er ikke på plass, skriver veisjef Johan Mjaaland i et brev til Mandal kommune.I dag trener MC-elever fra Mandal på bremsing på Buøya veistasjon. Også under oppkjøringen blir veistasjonen brukt til å vise ferdigheter innen oppbremsing. Men banen er ifølge Statens vegvesen ikke god nok. Og hvis oppkjøringen blir flyttet til Kristiansand, vil også store deler av MC-opplæringen bli flyttet. Slik skal elevene få trening i å kjøre på veiene rundt Kristiansand.- Det betyr svært mye reising for elevene, fastslår Egil Karlsen, daglig leder på Bil og MC skolen i Mandal.Han ber nå Mandal kommune om hjelp til å finne et område der elevene kan få trene MC. KJETIL REITE