• BYGGEBOOM: En undersøkelse Magnus Thomassen har gjort viser at det bygges i strandsonen i Vest-Agder som aldri før. Miljøverndirektør Tom Egerhei mener kommunene må bli strengere. FOTO: Kristin Ellefsen

Byggeboom i strandsonen

Kystkommunene i Vest-Agder har tillatt 1896 nybygg i strandsonen de siste fem årene, til tross for byggeforbud. Kristiansand og Søgne er verstingene. Miljøverndirektør tom Egerhei ber kommunene skjerpe seg.