Nye sex-anklager i Aetat - mann suspendert på nytt