OSLO: Fullføring av den femte ferieuka, uten at de over 60 år mister sin ekstrauke, er et sentralt krav.LO mener at utvidet ferie kan gjennomføres ved at arbeidstiden reduseres med 30 timer per år med full lønnskompensasjon.Den enkelte arbeidstaker skal selv bestemme om arbeidstidsforkortelsen skal tas ut som sammenhengende fritid, fordeles over året, eller spares opp som mer fritid over to eller flere år.Hågensen mente at en femte ferieuke ville føre til et samfunn med høyere livskvalitet og mindre sykefravær.