Domkirkens kapellan skeptisk til fellesmøte-vekkelse