Politiadjutant holdt tilbake opplysninger i retten