MANDAL: Inntektene skal gå til driften av region Agder, og de siste årene har bruttoresultatet ligget i overkant av 250.000 kroner. Mellom 150 og 200 Normisjons-folk har vært i sving for å løse de mange oppgavene i forkant og under messa. Det er foreninger i området rundt Mandal og Lindesnes som engasjerer seg i denne messa.I løpet av hele året er det flere foreninger som møtes for å lage ting som kan selges eller loddes ut under messedagene. Andre er med under selve messedagene for å få alt til å gå i orden. Det kreves folk til åresalg, salg ved messebodene og ikke minst ganske mange som driver kafeteriaen.I år er det Inge Hyld som skal tale på bibeltimer og kveldsmøter. Han har jobbet i misjonen i 30 år, både i Blå Kors, Misjonsselskapet, Indremisjonen og nå Normisjon.Lørdag kveld blir det et eget opplegg for barna under kveldsmøtet. Sang og musikk blir det også mye av.