VENNESLA: -Jeg ville studere videre og hadde først tenkt å studere ved Norsk Teknisk-naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Men så ble det Universitetet i Oslo i stedet, sier Knut Einar Rosendahl (35). Rosendahl er født i Oslo, men flyttet til Vennesla som 10-åring. Han gikk barneskole, ungdomskole og videregående skole i bygda. Nå er Rosendahl bosatt i Ski utenfor Oslo, men foreldrene hans bor fortsatt i Vennesla.En fersk spørreundersøkelse fra Agderforskning viser at bare 38 prosent av elever i den videregående skole vil studere videre, mot 70 prosent på landsbasis. — Jeg merket at det var lite snakk om universitetsstudier blant klassekameratene mine i videregående skole. Men det kan jo ha vært flere som tok sikte på studier ved Høgskolen i Agder, sier Rosendahl som er ansatt som forsker i Statistisk Sentralbyrå i Oslo.I doktorgradsavhandlingen tok Rosendahl for seg hvordan klimapolitikk påvirker norsk og internasjonal økonomi og oljemarkedet. Disputasen fant sted fredag 8. november.I likhet med mange andre som tar høyere utdanning tviler Rosedahl på at han flytter tilbake til hjembygda.- Det er sikkert mulig å få jobb i Vennesla, men det er mer å velge mellom i Oslo. Dessuten er kona fra en annen landsdel, så det er ikke naturlig for oss å flytte nedover, sier nybakte dr.philos Rosendahl fra Vennesla.