• Randi Hansen er en av naboene til Springvannsstemmen i Lillesand som er plaget av lekkasjer fra den gamle demningen. Nå skal kommunen bruke 400.000 for å ordne opp. FOTO: Jostein Blokhus

Bruker 400.000 på tetting av demning

Formannskapet i Lillesand omdisponerer midler for å ordne opp i lekkasjene fra Springvannsstemmen.