• Fylkesdirektør Elisabeth Blørstad i Nav Vest-Agder mener både hennes egen etat, arbeidsgivere, arbeidstakere og legene har et ansvar for å prøve å få ned det langvarige sykefraværet i landsdelen. FOTO: Tore André Baardsen

Sørlendinger er lengst syke i Norge

Vestegdene har landets lengste gjennomsnittlige sykefravær, og austegdene følger hakk i hæl.