• Illustrasjonen viser hvordan en ny videregående skole på Tangvall kan se ut. Total bygningsmasse for videregående skole og ungdomsskole er på 7700 kvadratmeter, og kan huse opptil tusen elever. FOTO: Søgne kommune

Søgne videregående skole kan bli nedlagt

Budskapet fra fylkesskolesjef Arly Hauge tente kamplysten hos politikerne i Søgne og Songdalen.