• Det er bestemte regler for uketellingen gjennom året, men forenklet kan vi si at det kommer en ekstrauke hvert 5. eller 6. år.

Neste år får du en «ekstra» uke

Har du tatt en kikk på kalenderen for neste år, vil du oppdage at 2015 har 53 uker. Uvanlig? Nei, sier fysikkprofessor.