• Fylkespolitikerne har sagt ja til outlet ved Ikea, men vedtaket kan bli klaget inn til departementet. Fylkesmannen i Aust-Agder skal avgjøre om en slik klage blir sendt. FOTO: Reidar Kollstad

Ikeas kjøpesenter kan fortsatt bli stanset

Selv om fylkespolitikerne har sagt ja til Ikeas planer om outlet, er det fortsatt ikke sikkert at kjøpesenteret blir bygd. Fylkesmannen skal nå vurdere om saken blir klaget inn til departementet.