• For å lage en åpen plass her bak domkirka skal nedkjøringsrampa til biblioteket fjernes, det samme skal det vesle bygget bak de to personene i bakgrunnen til høyre. Hanne Katinka Hofgaard og Svein Ole Breland fra parkvesenet har stor tro på planene. FOTO: Vegard Damsgaard

Vil rive menighetsbygg og åpne passasje

Parkvesenet vil, med kirkens velsignelse, gå drastisk til verks bak domkirka i Kristiansand.