• Fylkesvaraordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen, mener planen som er laget for mer og likestilling og mangfold er blitt svært god. Men han mener det er unaturlig å ha med tiltaket om at kommunene i Agder skal innføre undervisningsopplegget "Rosa kompetanse" som skal gi mer kunnskap om homofile. Her utenfor Kristiansand Katedralskole Gimle ved en tidligere anledning. FOTO: Jon Anders Skau, Kari Lea Hennestad

Mener homofile fikk særbehandling

KrF mener det er urimelig at de homofiles organisasjoner skal få innført sitt eget undervisningsopplegg i skoler over hele Agder. Thore Westermoen mener det hadde vært urimelig overfor andre grupper.