• Tegningen viser hvordan det nye tilbygget er koblet på det gamle hovedhuset på Vilhelm Krags eiendom Havbukta i Ny-Hellesund. Tilbygget ligger på baksiden, og vil ikke være synlig fra sjøsiden. Fortidsminneforeningen mener tilbygget bryter med gjeldende retningslinjer og har klaget på godkjenningsvedtaket. FOTO: Alv Tore Romedal

Klager på Havbukta-tilbygg

Fortidsminneforeningen mener det nye tilbygget i Havbukta i Ny-Hellesund aldri burde vært godkjent.