— Dette gjelder ikke bare noen få mennesker, men flere tusen som bruker Byfjorden, sa Dag Vige (V) i formannskapet tirsdag.

Rederiet burde gått ut med at de har holdt for høy fart, for her kunne folk blitt drept.

Selv om ingen vedtak ble gjort, var signalene til havnestyret tydelige:

— Havnestyret kan fatte bestemmelser på fart. I tillegg kan havna gå i dialog med rederiet for å finne en løsning, sa Vige.

Skader

Saken kommer opp etter at Geir Nilsen fikk skylt båten sin på land 6. august i år på grunn av bølger fra Fjord Cat. Senere viste det seg at Fjord Cat hadde holdt en fart på 32 knop.

Den 6. august fikk Geir Nilsen båten sin skylt på land av bølgene etter Fjord Cat.

Dette er ikke i strid med de lokale reglene med fem knops-grense. Denne gjelder kun 50 meter ut fra land og Fjord Cat seilte lenger ute.— Spørsmålet er om man skal innføre generelle regler når dette kun gjelder ett skip. Men rederiet burde gått ut med at de har holdt for høy fart, for her kunne folk blitt drept, sa Odd A. Salvesen (Pensjonistpartiet).

Eksempler

Dag Vige sier har fått en rekke henvendelser fra folk som reagerer på at Fjord Cat holder for høy fart og skaper farlige bølger.

Fjord Cat skaper annerledes bølger enn øvrige skip på gruinn av vannjetene, ifølge Fjord Lines linjedirektør.

— På Grønningen står vannspruten høyt over moloen, og gjester må advares om at båter som ligger fortøyd bør kjøres ut og at badende må på land før bølgene kommer, sa Vige som refererte til hva han hadde fått høre fra Bragdøya Kystlag.Havnedirektør Halvard Aglen ga formannskapet garantier om at de vil ta opp saken med havnestyret.

— Det er helt opplagt. I tillegg har vi hatt samtaler med Fjord line, senest i dag tidlig.

- Få klager

Linjedirektør i Fjord Line, Atle Woxholt, sier de har beklaget hendelsen i sommer og at de vil forholde seg til de reglene som måtte komme.

Ifølge Woxholt har de fått få klager

— Fjord Cat skaper andre typer bølger enn andre skip på grunn av vannjetene, men vi har ikke fått noen andre klager i år enn denne.