• IMG_9568.jpg FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Bygges på dugnad - fullt byggesaksgebyr

Vennesla sportsfiskerforening ville på dugnad bygge en paviljong for bygdefolk langs elva. Vennesla kommune krevde 5000 kroner i byggesaksgebyr.