• Forsvarer John Christian Elden i samtale med aktor Beate Rullestad Jansen.

Ber om at tiltalte frifinnes

Forsvarer John Christian Elden ba i sin prosedyre om at den drapstiltalte 40-åringen frifinnes etter tiltalen.