• Parkeringsgebyrene varierer ut fra hvor du parkerer. I Kristian IVs gate kan bota være over dobbelt så stor hvis du står for lenge på feil side av gjerdet.

Sjekk forskjellen på parkeringsbøtene

Parkerer du for lenge til venstre får en bot på 300 kroner. Synder du mot reglene to meter til høyre, blir bota 760 kroner.