• Torridalsveien er stengt ved Rundingen i fire uker, og åpnes for trafikk 27. oktober. Det er vann- og avløpsnettet som oppgraderes; tre kummer skiftes ut, i tillegg til rør fra 1927. FOTO: Reidar Kollstad

- Hvor lenge er det mulig å grave?

Til tross for fire uker med omkjøring, mener ingeniørvesenet gravearbeidet ved Rundingen knapt kunne vært utført raskere.